üzleti tanácsadás informatikai tanácsadás projektmenedzsment

informatikai tanácsadás

Napjainkra az információs rendszerek olyan mértékben épültek be a vállalatok napi életébe, hogy a működés kialakítása szempontjából szinte már lehetetlen meghatározni hol végződik az üzleti folyamatok kialakítása, és hol kezdődik az informatikai rendszerek tervezése, megvalósítása. Maholnap egy vállalat működését akár információs rendszerekből, vagy azok moduljaiból álló mozaikok egymás mellé illesztésével lehet definiálni.

Egyértelmű ezért, hogy az üzleti és a vezetői tanácsadás is egyre inkább összefonódik az informatikai tanácsadással: számos alkalommal egy üzleti, stratégiai vagy vállalatszervezési problémának a megoldása egy informatikai rendszer kialakításába, illetve átalakításába torkollik.

A szervezetek működésének megnövekedett informatikai kitettsége felértékeli az informatikai megoldások körül végzendő különböző integrációs, továbbfejlesztési, karbantartási, adatminőség javítási munkákat is.

Mindezek figyelembe vételével szolgáltatásainkat úgy alakítottuk ki, hogy azokra a főbb rendszertípusokra és technológiákra fókuszáljanak, amelyek az egyes informatikai szempontból nagy kitettséggel működő iparágakban (pl. pénzügyi szolgáltatás, távközlés, stb.) a kulcsszerepeket játsszák.