üzleti tanácsadás informatikai tanácsadás projektmenedzsment

üzleti tanácsadás

Minden vállalatnak van stratégiája. A stratégia lehet írott, vagy "csak" a fejekben létező; tükrözhet egyszemélyi irányítást, vagy csoportos bevonást; ismerhetik a munkatársak széles körben, vagy csak egy szűk vezetői csoport, de az is lehet, hogy csak egy vezető birtokolja a stratégia tudást.

A vállalati stratégiák tekintetében sokszínű a kép, csakúgy, mint az ideális stratégiákról alkotott elképzelésekben. Amennyiben az Önök vállalata sikeres stratégiát alkalmaz, az számottevően hozzájárul az eredményes működéshez. Az általunk jónak tartott stratégia főbb jellemzői az alábbiak:

A küldetés inspiráló, a jövőkép egyértelmű, a vállalati alapértékek tisztázottak. A stratégia a felsővezetői team közös alkotási tevékenységének eredménye, mely megalapozott elemzéseken nyugszik, átfogóan kezel valamennyi stratégiai szintű problémát és beépített rugalmassága révén képessé tesz a legkomolyabb kihívások és változások menedzselésére is.

A vállalati stratégia nem csupán a működés iránytűje, de egyben valódi GPS: irányt szab hosszú-, közép- és rövidtávra, melyhez célrendszert rendel vezetési szintenként, illetve eszközrendszert biztosít a végrehajtáshoz. De nem áll meg a célok megfogalmazásánál, hiszen bármilyen stratégia csak annnyit ér, amennyi tényleg megvalósul belőle. Ezért ennek megfelelően stratégiai, taktikai és operatív akciókat foglal magában, melyeket egységes, felelősökhöz rendelt stratégiai akció program alapján hajtanak végre. Ez ugyanakkor nem extra feladat, hanem a mindennapi működés alapja, illetve a teljesítmények értékelésének és a vezetők motivációjának bázisa. A stratégia alkotás folyamata izgalmas és élvezetes, melynek során piaci pozíciónk javítását belső képességeink fejlesztésével összhangban tervezzük és valósítjuk meg, megfelelően tervezve és kezelve a változásokat is.

Ehhez kínálja fel a GloboSyS Hungary Kft. stratégiai tanácsadási szakértelmét, hogy Önök is osztozzanak korábbi és jelenlegi üzleti partnereink sikerében.

Eredményes gazdálkodó szervezet ma már alig képzelhető el megalapozott kockázatgazdálkodás nélkül. A kockázatgazdálkodás nem más, mint a vállalkozói tevékenység, a vállalkozói vagyon kockázati környezetének felismerése és ellenőrzése, ide értve a kockázatok költségvonzatát és annak tudatos kezelését.

A GloboSyS Hungary Kft. célul tűzte ki, hogy olyan tanácsadási szolgáltatást nyújtson ügyfelei részére, hogy az mind földrajzi elérhetőségében, mind szakmai tartalmában, ne csak elnyerje, de hosszú távon fenn is tartsa partnerei megtisztelő bizalmát.